Nyhedsbrev 11. februar 2024

Nyhedsbrev 11. december 2023

Århus mod Krig og Terror har uddelt denne løbeseddel og anbefaler nedenstående lørdagsdemonstration:

Optog i solidaritet med Palæstina.
Lørdag d. 9.12.2023 kl. 14:30 fra Mølleparken.

https://www.facebook.com/events/3716815511934595/

Hjemmeside:  aarhusmodkrigogterror.dk

Facebook: facebook.com/aarhusmodkrigogterror/

Nyhedsbrev 01. november 2023

Der sker en massakre i Gaza

Den danske regering nægter at sige fra over for Israel.

Massakren i Gaza er nu af større omfang end massakren i Srebrenica i 1995, men i vesten lukker man øjnene og tøver med at fordømme massakren. Begrundelsen, der gentages ved enhver lejlighed, er, at Hamas er terrorister.

Israelske soldater fortæller på dansk tv, at det er en kamp mellem det gode og det onde, med en tydelig reference til den globale konflikt mellem de gode demokratier i vesten anført af USA og de onde autokratier i den udemokratiske, ikkevestlige verden.
Det svarer desværre helt til den danske regerings verdensopfattelse.

Vi i fredsbevægelsen tror, at danskerne er mere humanistisk indstillet og at danskerne tager afstand fra terror og overgreb på civile uanset, hvem der begår forbrydelserne, men hvis det skal slå igennem politisk, skal der lægges pres på både regeringen og den ‘frie’ presse.
Protester hvor du kan.
Skriv til din politiker og kræv Danmark siger fra over for Israel.
Skriv til din avis og kritiser den ensidige nyhedsdækning.

Med venlig hilsen
f/ Århus mod Krig og Terror.
Helge Ratzer, tlf. 20 47 96 99.

Hjemmeside:  aarhusmodkrigogterror.dk

Facebook: facebook.com/aarhusmodkrigogterror/

P.S. Bak op om borgerforslag:
Danmark skal fordømme israelske krigsforbrydelser i Gaza, øge dansk bistand til Palæstina og arbejde for en politisk løsning på konflikten: Klik her

Deltag i demonstration i Århus igen på lørdag d. 4.11.23 kl. 14:30 fra Rådhuspladsen.

https://www.facebook.com/events/819900543264940/

Tak til alle jer, der gik på gaden i solidaritet med civile ofre i Palestina.
Kom med igen på lørdag d.4.11. kl 14.30 fra Rådhuspladsen i Århus, og tag jeres familie, venner og kollegaer med, når vi kræver øjeblikkelig våbenhvile, fuld adgang til nødhjælp og stop for illegale besættelser og blokaden af Gaza.
Demonstrationen er fredelig og alle råb er på dansk, da vi ønsker at nå hele befolkningen, vores medier og politikere.
Program og rute bliver lagt ud i begivenheden, når det er klar.

VEL MØDT


Arrangører:

Sammenslutningen af palæstinensiske foreninger i Aarhus
-Racismefri by Aarhus for Mangfoldighed
-Mellemfolkeligt Samvirke

Anbefalere:

-Alternativet
-Refugees Welcome
-United Sikhs
-United SWAT
-Enhedslisten Århus Vest
-Kommunistisk Parti-Aarhus
-Internationale Socialister
-Aarhus mod Krig og Terror
-Enhedslisten


Nyhedsbrev 20. oktober 2023

Krigen i Gaza

Krigen i Gaza truer med at udvikle sig til både en humanitær katastrofe og en regulær massakre. 

Den mest påtrængende opgave for fredsbevægelsen lige nu er derfor at stoppe bombardement og blokade af Gaza. 

Det kræver, at den danske regering skifter kurs og stiller krav til Israel om at stoppe krig og blokade og lukke op for forhandlinger om en varig fred. 

Den danske regering er desværre blandt de mest hardcore støtter af Israels ret til at forsvare sig ved at begå overgreb mod civile palæstinensere. Det må ophøre. 

Vi har været på gaden med 2 løbesedler om dette.  Løbeseddel den 13. og 14 oktober og aktuelt med en ny løbeseddel den 20. og 21. oktober. 

Begge løbesedler vedhæftet.  

Vil du være med til at dele løbesedler ud fremover, så send en mail til Hanne Thomsen, hannelindbyt355@gmail.com  

Vi opfordrer til at deltage i demonstration, Rådhuspladsen lørdag den 21 kl. 14:30 på Rådhuspladsen, jf. bilag.

https://www.facebook.com/events/1487591165369670

Vi opfordrer til at bakke op om støttekoncert for civile i Gaza, Cafe Mellemfolk, lørdag d. 28. kl. 19, jf. bilag.
https://www.facebook.com/events/1075538380272418 

Fredsfestival

Vi har den 8. oktober afviklet Fredsfestival 2023 med temaet “Nej til militarisering af Danmark”. 

Tak til dem der var med og bidrog til den gode debat og tak til oplægsholdere, kunstnere og vores frivillige i Cafeen.  

Hvis du ikke var med på festivalen, kan du se nogle af oplæggene her

Hjemmeside
Århus mod Krig og Terror har fået en ny hjemmeside. Se den på   https://aarhusmodkrigogterror.dk/

Facebook: https://www.facebook.com/aarhusmodkrigogterror/

Med venlig hilsen

f/ Århus mod Krig og Terror.

Helge Ratzer, tlf. 20 47 96 99.