Om Aarhus mod Krig og Terror

Aarhus mod Krig og Terror er dannet som fredsbevægelsen i Århus kort efter terrorangrebet 11. september 2001. 

Grundlag:  

Vi er en bevægelse til støtte for alle de mange initiativer som arbejder for fred – imod krig og terror.  

· Nej til terror, krig og racisme   

· Ja til fred, demokrati og social retfærdighed   

· Respekt for folkeretten – brug FN   

· Nej til dansk krigsdeltagelse  

Vi opfordrer til besindelse, overholdelse af international lov og fredelige aktiviteter.   

Vi opfordrer den danske regering og Folketinget til at fravælge krigen.  

Vi vælger fred, demokrati, menneskerettigheder og en bedre fordeling af verdens ressourcer.  

Vi er forfærdede over terrorangrebet i USA, men modsvaret er ikke krig mod uskyldige. Vi ønsker retfærdighed – ikke hævn.  

Terrorister skal straffes ved rettergang og domfældelse – ikke med krig.  

Terror kan kun forebygges med udvikling og social retfærdighed – ikke med bomber og undertrykkelse.  


Bestil et debatoplæg.  Skriv til post@aarhusmodkrigogterror.dk

Vi kommer gerne ud og holder debatoplæg i foreninger og skoler om emner som sikkerhedspolitik, fredelig konfliktløsning, baseaftaler, sammenhængen mellem krig og klimaødelæggelse. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv orienteret om vores aktiviteter og arrangementer.   Skriv til post@aarhusmodkrigogterror.dk

Støt Aarhus mod Krig og Terror. Støttebeløb kan indsættes på vores bankkonto, reg.nr: 5394 kto.nr: 0254957

Aarhus mod Krig og Terror

c/o Fredsbutikken

Mejlgade 107, kld.

8000 Aarhus C

cvr 0035198016