Fredssider:

Fredsministerium – 1-2 linjer tekst

Fredsinitiativet – 1-2 linjer tekst

De skriver også om fred:

Demos – 1-2 linjer tekst

Ræson – 1-2 linjer tekst