DET FÆLLES BEDSTES 1. MAJ TALE I AARHUS


OVER HELE DANMARK er store anlægsprojekter på vej. Kattegatforbindelsen fx - en motorvejsbro fra Sjælland til Jylland til den ufattelige sum af 130 mia., der vil ødelægge uerstattelig natur ved Røsnæs, på Samsø og i Østjylland.


Eller: Den 3. Limfjordsforbindelse henover øen Egholm. Og Hærvejsmotorvejen op gennem det smukke Midtjylland. Lynetteholm. Amager Fælled osv. I alt mere end 30 store anlægsprojekter.


Meningen er at bygge et kæmpe, sammenhængende netværk af motorveje og broer der kan rumme mange flere biler og lastbiler - Infrastrukturreformen fra 2021.


Formålet er at bane vej for mere vækst i forbrug, produktion og transport.


Vi har 2,8 mio. biler i dag. Det er allerede alt for mange. Regeringen regner med 3,4 mio. i 2035.


Bilerne ødelægger klimaet - det ved enhver.


Samtlige anlægsprojekter vil ødelægge natur og klima - det ved man også.


Alligevel er det planerne, og de er allerede så småt er i gang.


Hvert sted, hvor et anlægsprojekt er planlagt, er der opstået borgergrupper som vil forhindre det af hensyn til natur og bæredygtighed.


Anlægsprojekterne bliver Danmarks historiens største trafikprojekt. Et kæmpeprojekt der vil ødelægge biodiversitet, natur, miljø og klima, som det aldrig før er set.  Uden at løse mobilitetsproblemerne.  For mere motorvej betyder kun flere biler, det viser al forskning.


AARHUS SKAL VÆRE PORTEN TIL INFRASTRUKTUREN


Indgangsporten til alt dette skal være havnen i Aarhus som i dag modtager 70% af alle varer fra udlandet til Danmark, og hvor fra de går videre ad landets motorveje.


Derfor skal havnen udvides med 50% - med meget mere havneareal og en 3 km lang mole der skal gå 1 km direkte ud i bugten.


Også selvom der ikke er brug for det. Det har de 14 organisationer i Havnegruppen bevist sort på hvidt: Hvis man bruger det eksisterende havneareal mere effektivt er der sagtens plads.  Tilsvarende internationale havne klarer langt mere gods på langt mindre plads.


I dag står fx 40 % af alle containere på havnearealet tomme og de står der kun, fordi havnen tager så lav en pris for pladsen. Men det giver jo ingen mening, at vi skal ødelægge bugt og klima for at JYSK og andre virksomheder kan have deres tomme containere stående til en billig penge.  


Udvidelsen vil kræve, at man dumper 400.000 m3 - en uhørt mængde - havneslam midt ude i Kattegat på Yderflak 2, hvor det vil være med til at slå havmiljø og biodiversitet ihjel.


Fiskerne siger at der snart ikke er nogen fisk og intet liv under havoverfladen. Eksperterne siger stop for dumpning. Men for flertallet i Aarhus Byråd, inklusive SF, er det alligevel helt ok.


KLIMASKADERNE BLIVER VOLDSOMMEI forhold til klima vil alene det at anlægge havnen udlede 145.000 tons CO2.  Men hvert ton tæller, siger klimavidenskaben!


Og når man tager anlægget i brug - i driftsfasen - vil et simpelt regnestykke for udledningerne fra bare de ekstra 400 containerskibe MKR-rapporten regner med, svare til halvdelen af Danmarks samlede udledninger hvert år.  


Driften vil hvert år udlede mindst 24 mio. tons CO2, mens DK’s samlede udledninger er 44 mio tons.


Mon ikke det er derfor, at man - helt i strid med lovgivningen - ikke har undersøgt driftsfasens konsekvenser for klimaet. 


- Vi laver en kæmpehavn, men vil ikke vide hvad den udleder, når vi tager den i brug !!


HVERT TON TÆLLERAarhus’ har et smukt klimamål om nuludledning af CO2 i 2030.  Det er rent bedrag, for i virkeligheden er udledningerne steget de sidste 10-20 år. Og havneudvidelsen vil sætte yderligere skub i det.


Men vi er midt i en klimakrise, der truer vores fremtid og allerede nu påvirker vores hverdag.


Så hvert ton CO2 tæller. Det fortæller FN og klimavidenskaben os. Med stadig større bogstaver.


Lige nu er 600.000 boliger i Danmark - med 1/3 af Danmarks befolkning - truet af vand fra oven i form af massiv vedvarende regn, fra neden i form af stigende grundvand og fra siden i form af havstigninger og flodbølger, der skyldes stadigt voldsommere storme.


En tredjedel af Danmarks areal er truet af vand.


Esbjerg bygger en mur rundt om byen.


Lemvig bygger en vold.


Aarhus ligger lavt og bydele som Vejlby Fed er allerede truet af oversvømmelser.


Der er simpelthen ikke plads til flere udledninger og mere gammeldags vækst.


Hver dansker udleder i gennemsnit 13 tons CO2 i dag. Inden 2030 skal vi ned på under en fjerdedel, knap 3 tons, siger FN’s klimapanel.  


FRA 13 TIL KNAP 3 TONS PÅ KUN 6 ÅR


Vi skal fra 13 til 3 tons på kun 6 år.  Det tog 100 år at komme den modsatte vej. Vi har travlt.


Det betyder at vi er nødt til at omstille vores produktion og livsstil. Lave radikale politiske og systemiske reformer og leve med en anden livsstil.  Og det hele skal ske massivt og omgående.


Alle skal være med. Det er ikke en sag for nogle politikere på Christiansborg, som alligevel intet gør.


Vi skal skabe en borgerbevægelse, hvor alle der vil en fremtid der er værd at leve i går med.


Det Fælles Bedste har sammen med mange andre samlet borgermodstandsgrupperne i hele landet mod alle anlægsprojekterne.


Og den 1. juni holder vi fælles aktionsdag over hele landet.


Her i Aarhus har vi startet borgerdrevet omstilling, hvor borgere begynder at omstille transport, mad, landbrug, forbrug & livsstil og skabe vedvarende energi. I kan følge med på vores Det Fælles Bedstes facebook -
https://www.facebook.com/detfaellesbedste/


Vi har gang i et landsdækkende initiativ for at omstille landbrug og fødevarer.


Og så skal vi have grønne byråd i 2025.  I Aarhus og i alle landets kommuner.


Derfor er vi i gang med at samle grønne kræfter i Aarhus og Østjylland omkring et grundlag for Grønt Byråd i 2025.


For Aarhus, Danmark og kloden holder ikke til mere sort bystyre.


Tak for ordet.

Det Fælles Bedste er en landsforening, der startede i 2012, iværksat af en række grønne foreninger. Vi samler de grønne kræfter i hele landet til en fælles indsats for en radikal omstilling til et bæredygtigt samfund, hvor vores livsstil, forbrug og produktion er indrettet på at overholde klodens grænser.