TALE til Klima- og fredsaktivisternes 1. maj 2024 i Mølleparken – Jeppe Spure Nielsen

I januar 2023 mødte 700 borgere op til en kritisk borgerkonference på Rådhuset om den foreslåede havneudvidelse. Hele 14 organisationer stod bag!

Formålet var at belyse de mange problematiske aspekter af en havneudvidelse, bl.a.
- Den landskabelige ødelæggelse af bugten
- Den store klimapåvirkning ved både anlæg og drift
- Ødelæggelsen af havmiljøet
- Forbruget af naturressourcer

Arrangørerne fortalte samtidig politikerne, at vi ikke mente, at Byrådet var tilstrækkeligt oplyst til at træffe en kvalificeret legitim demokratisk beslutning- om en af de største beslutninger i byens historie.

At de skulle TØVE grundigt…

Men FÅ uger efter indgik Soc.Dem, SF, Venstre og Konservative så politisk forlig om en havneudvidelse.
Ganske vist en lidt fysisk reduceret udgave - og med lovede tiltag, der skal begrænse råstofindvending, klapning, CO2-belastning og skaderne på havmiljøet noget.

Men grundlæggende er det stadig en stor havneudvidelse, med de samme udfordringer og ødelæggelser!

Jeg kunne sige meget – og har før gjort det – om den mangelfulde og manipulerende proces i forhold til byens borgere – og det demokratiske underskud, fordi tilliden vore politikere svækkes.
Processen har gjort mig vred - men mest af alt ked af det!

Men i stedet vil jeg sige noget om, hvordan vi STADIG HAR demokratisk indflydelse! Vi kan HANDLE!

For INTET er besluttet endnu, da en Kommune ikke kan inddrage søterritorium uden statslig godkendelse!

I forgårs afholdt de samme 14 organisationer igen borgermøde. Vi står fortsat samlet i vores kritik.


Formålet var at gøre opmærksom på den igangværende og meget vigtige statslige høring fra Trafikstyrelsen om den foreslåede udvidelse, hvor det er muligt som borger at indsende høringssvar
- pr mail – senest d. 31. maj.

Der er stadig mange argumenter IMOD en havneudvidelse, og de bliver flere og flere…

Den er klimamæssigt belastende – vi har brug for anlægsprojekter, der fremmer den grønne omstilling og reducerer CO2-belastningen – ikke det modsatte!

Og så er der skaderne på havmiljøet som følge af klapning af foruret bundmateriale og råstofudvinding…

MEN er der overhovedet et REELT BEHOV?

Det er nok det vigtigste spørgsmål at udfordre, når staten skal tage stilling til rimeligheden i evt. at sige ja til at inddrage søterritorium!

Nogle kritisk nedslag ift. BEHOVET:

-          Intet er gjort for at undersøge hvor meget plads, der kunne frigives, hvis man flyttede alle lejere, der ikke har havnerelateret aktivitet til andet erhvervsområde i Aarhus, f.eks. til den planlagte Dry Port.

-          Der er ikke taget højde for Mærsk’s stop for anløb af deres store mainliner containerskibe.

 

-          Der er ikke taget højde for at gøre noget ved andelen på 30-40% af tomme containere - hvilket i øvrigt helt automatisk vil forsvinde, når ophør af anløb med Mærks mainliner kommer.

 

-          Rambølls behovsanalyse, som havnen har fået lavet, spår vækst på stort set alle områder.
Men hvis vi ser på ’alt andet gods end containere´, og yderligere tager højde for at DLG som kunde (DLG eksporterer korn og foderstoffer) nu flytter til Skærbæk Havn, vil vi se, at Rambølls estimater er uden hold i virkeligheden! For DLG udgør i dag mere end 40% af alt andet gods end containere.

 

-          Og endelig: Havnen har IKKE gennemført en analyse af optimeringspotentialet:
Foreningen Beskyt Havmiljøet i Danmark har undersøgt, at en investering i nye såkaldte PORTALkraner - hvor man bl.a. kan stable og håndtere containere meget højere - vil kunne fordoble kapaciteten på det nuværende havneareal. Disse portalkraner indføres f.eks. nu i Københavns Havn

Sådanne argumenter og andre kritiske holdninger kan du fremsende til Trafikstyrelsen!

Et høringssvar kan betragtes som et BREV til beslutningstagerne, hvor man egentlig bare skriver hvad man mener og føler holdningsmæssigt – eller gør opmærksom på manglende vigtig information.

Brevet (dvs. mailen) kan være helt kort – nogle få linjer – eller langt, med flere temaer og argumentation.

Vi har lavet et ark, der hjælper jer praktisk til at sende et høringssvar – samt info om de kritiske emner.

Det kan I få hos mig bagefter.

Vi afholder også hele TRE høringscafeer:

Her kan I kigge forbi og møde nogle af os, der ved meget om havneudvidelsen - for at få mere information og praktisk hjælp til at udfærdige eller sende et høringssvar  – enten bare få minutter eller længere…

Høringscaféerne ligger:
- Nu på Fredag d. 3. maj kl. 15-17 i Sager der Samler
- Tirsdag i næste uge, dvs. d. 7. maj kl. 17-19 i Café Mellemfolk
- Mandag d. 13. maj kl. 16-18 i Sager der Samler

Datoerne står også på arket, I får hos mig.
Der er kaffe på kanden, skulle jeg hilse og sige – og på fredag også en øl 😊

For at opsummere:

Aarhus Havns og Byrådets argumenter om behovet for den ny Yderhavn smuldrer mere og mere…

Alternativet må derfor være at frafalde eller udskyde beslutningen om havneprojektet
…og i stedet gennemføre en effektivisering og modernisering af den eksisterende Østhavn!

Personligt vil jeg ikke sidde bagefter og tænke, at jeg ikke har gjort alt, hvad jeg kunne gøre for at forhindre en havneudvidelse. Så jeg indsender selv flere høringssvar om forskellige emner.

Kig endelig over til mig, hvis du har spørgsmål eller vil ha et ark!

Det er altså nu det tæller – folkens - og vi har brug for alle jeres stemmer og holdninger – for at passe på den by, bugt og jordklode, vi holder så meget af 😊


Tak for ordet – go’ 1. maj!