Vi har nu demonstreret i 16 uger imod krigen i Gaza og for våbenhvile.

Vi har krævet, at den danske regering skal stoppe sin ensidige og ukritiske støtte til Israel, og i stedet lægge pres på Israel for at stoppe blokade og bombardement af Gaza.

Det har vi gjort af hensyn til de mange uskyldige ofre, der er fanget i Gaza. Uskyldige mennesker, civile, kvinder og børn, som ikke kan undslippe terrorbombardementet, som sulter, som mangler basale livsfornødenheder og som ikke kan få medicin og lægehjælp, når de såres og lemlæstes.

Den internationale Domstol har fundet grundlag for at stille krav til Israel for forhindre et folkemord. Blandt andet stiller domstolen krav om at sikre, at nødhjælp kan komme ind og kan fordeles til de nødlidende i Gaza.

I den situation vælger USA, Storbritannien, Tyskland og siden flere andre lande at støtte folkemordet ved at stoppe betalingerne til UNRWA, der netop fordeler nødhjælpen til palæstinenserne.

Det sker på baggrund af påstande fra Israel, som jo er imod UNRWA’s arbejde, og som tidligere har fremsat falske påstande om UNRWA. Dette stop for nødhjælpen gør USA, Storbritannien og Tyskland til medskyldige i folkemord og hungersnød.

Jeg synes ikke, vi skal være anti-amerikanske, men det er i den aktuelle situation velbegrundet, når vi i demonstrationen råber: ”Ned med USA”-”Boykot USA”.  USA forstærker med angrebet på UNRWA Israels terror mod Gaza.

Og Israel vælger yderligere at bryde krigens love ved at angribe et hospital med soldater forklædt som læger, sundhedspersonale og patienter.

Den slags gør det livsfarligt for Læger uden Grænser og andre nødhjælpsorganisationer at arbejde i krigszoner. Israels handlinger kan gøre nødhjælpsarbejdere til et militært mål.

Både den danske regering og nødhjælpsorganisationerne bør protestere højlydt. Men den danske regering tier.

Det er uanstændigt stiltiende at se på Israels mange overgreb. Regeringen er forpligtet til at handle for at undgå krigsforbrydelser, folkedrab og forbrydelser mod menneskeheden.

Ikke bare til at afvente, at andre undersøger og dokumenterer forbrydelserne, men til at gøre noget for at undgå dem, før det er for sent.

Det var læren af folkedrabet i Rwanda i 1994. 

Desværre har regeringen valgt at lukke øjnene og gå den modsatte vej.

I stedet for at lægge pres på Israel har regering og Folketing den 24. januar ikke bare sendt en fregat til at beskytte skibsfarten, men også tilsluttet Danmark til USA’s og Storbritanniens bombeangreb på Yemen.

Folketinget har dermed engageret Danmark militært i offensive angrebsoperationer sammen med USA og England, både i konflikten mellem Israel og araberne og i borgerkrigen i Yemen, hvor den shiitiske Houti-bevægelse kæmper mod Saudisk støttede Al Qaeda-grupper.

Fra fredsbevægelsen er vi imod dansk krigsdeltagelse. Konflikter kan ikke løses med bomber og missiler. Konflikter skal løses med forhandling og dialog.

Det gælder også konflikterne i Mellemøsten.

Vores krav lyder: Nej til dansk krigsdeltagelse.

Dansk krigsdeltagelse, når der kastes bomber i fjerne lande, har aldrig gjort noget godt, hverken for Danmarks sikkerhed eller for de lande, der blev bombet.

Bomberne har spredt død, ødelæggelse håbløshed, vrede og had. Det gælder både for Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien og nu Yemen.

Danmark er med sine krige med til at fastholde det globale syd i udplyndring og fattigdom, mens Vesten skummer fløden.

Vi kræver en retfærdig verdensorden.

Danmark har allerede bidraget til den krig som oliestaterne Saudi Arabien og Emiraterne siden 2015 har ført mod Yemen. En krig, der i nogle år før Gaza var verdens største humanitære katastrofe.

Under krigen har de århusianske våbenfirmaer Terma og Systematic leveret militært udstyr til Emiraternes militær, som både fra fly og skibe er brugt i krigen mod Yemen.

Det er sket trods Danmarks officielle politik om ikke at levere våben til krig.

Det er sket med regeringens viden og med dansk militærs velvillige medvirken bl.a. med udlån af officerer til oplæring af Emiraterne i brug af våbensystemerne.

Nu angribes Yemen, fordi de støtter Palæstina og truer vestens transport af blandt andet våben til Israel.

Danske medier taler om angreb på den frie sejlads. Houti-bevægelsen taler om at stoppe forsyninger til Israel.

Mærsk, som siden Irakkrigen har tjent tykt på at transportere våben for USA’s militær, er også blevet angrebet.

Danmark prioriterer USA’s og Mærsks interesser højere end hensynet til at sikre fred og stoppe den humanitære katastrofe.

Hvis Danmark vil sikre fri sejlads i Bab el Mandeb strædet, skal Danmark arbejde for stop af krigene både i Gaza og Yemen.

Konflikter skal løses med fredelige midler, dialog og forhandling. Ikke med flere bombardementer.

Danmark skal ikke involveres militært i en uoverskuelig konflikt.

Stop våbeneksport til Israel!

Nej til dansk krigsdeltagelse!

Stop bombardementerne af Gaza og Yemen!

Våbenhvile nu!