Båltale, bavnebål

Kære klima- og miljøvenner.

Jeg kommer fra Århus mod Krig og Terror. Mit bidrag i dag skal være et krav til regeringen om at prioritere klimahandling, i stedet for som nu at prioritere oprustning og krigspolitik så højt, at der ikke er råd til klimaindsats.

Vi brænder bål i dag for at slå alarm og vise, at en fare truer.

Klima, biodiversitet og havmiljø ødelægges i hastigt tempo. Det er åbenlyst. Alle kan se det. Men regeringen prioriteter i stedet en klimabelastende oprustning og fortsat krig. Det giver en kæmpe vækst i våbenproduktionen med milliardbevillinger til våbenindustrien.

Hver dag ser vi nye tegn på ændringer, der skyldes den globale opvarmning.

Vi har haft en historisk varm september i Danmark samtidig med, at vinteren på den sydlige halvkugle slutter med en hedebølge i Sydamerika.

Hver dag ser vi nye eksempler på, hvordan hensynet til vækst og indtjening ødelægger miljø, biodiversitet og klima.

Der er stort set ikke fisk tilbage i de indre farvande. Omfanget af iltsvind har nået nye højder.

Klimaråd og eksperter fortæller, at Danmark ikke når klimamålene, og at det er nødvendigt med en drastisk reduktion af både kvælstofudvaskningen til vandmiljøet og landbrugets udledning af drivhusgasser.

Alligevel fredes landbruget og indsatsen mod klima- og miljøødelæggelse nedprioriteres.

I Århus planlægges så oveni en stor klimabelastende havneudvidelse, som borgerne ikke har ønsket.

På landsplan nedprioriteres ikke bare klimaindsats, men også udviklingshjælp, sundhedsvæsen og velfærdsydelser, mens vækst i industriproduktion og særligt våbenindustrien fremmes.

Politikerne vil med forsvarsforliget bruge 143 mia. på klimabelastende militær og øge militærudgifterne til omkring 20 mia. kr. årligt.  Pengene tages fra det økonomiske råderum, der kunne bruges til den grønne omstilling.

Det er ikke kun i Danmark, klimaindsatsen er gået i stå på grund af oprustning. I det meste af Europa er klimaindsatsen sat på pause for at få råd til flere våben og mere ammunition.  Det sker fordi, der er krig i Ukraine. Våbenproducenterne tjener milliarder på krigen. Hvis vi ikke gør noget, vil det vare ved.

Hvis vi vil have gang i klimaindsatsen, må vi derfor også gøre noget for at stoppe krigens vanvid.

Landene i det globale syd ønsker også, at krigen stopper, og at løfterne om klimaindsats og klimahjælp indfries. Afrika, Indien, Brasilien og andre neutrale lande forsøger at få lov at mægle.

Den danske regering afviser og modarbejder desværre alle disse forsøg på mægling.

Regeringen bør i stedet både i EU, NATO og FN arbejde for mægling og stop for krigshandlingerne, både for klimaets skyld og af hensyn til de mange mennesker, der dræbes og lemlæstes. Ellers får Ukrainerne ikke fred, og verden får ikke den klimahandling, der er brug for.

Jeg håber, vi med vores bavnebål i dag kan råbe danskerne og politikerne op, så vi sammen kan begynde at prioritere klimaindsats, vandmiljø og biodiversitet højere end landbrugets og våbenindustriens indtjening og vækst.

Styrk klimaindsatsen. Stop industriens og havnens krav om vækst, stop landbrugslobbyen, stop våbenlobbyen!