Sankt Hans for fred 2023.06.22


Kære fredsvenner.

Det er jo ærgerligt, at vi ikke kan tænde bål i dag. Men det er fornuftigt nok. Når der er tørke og brandfare, skal man lade være med at tænde bål, og hvis der skulle blive brand, skal man naturligvis slukke den, alt andet er uansvarligt og kan udvikle sig til en katastrofe.

Jeg har tidligere været brandmand på Århus Flydedok. Hvis der var brand eller fare for brand, skulle man køle området ned, f.eks. med vand og fjerne brændbart materiale.

Nu brænder det i Ukraine. Krigen er brudt ud i lys lue. Der er i årevis bygget op til et kæmpe bål. Putin har antændt det med angrebet på Ukraine. Ilden truer med at brede sig og katastrofen truer.

Fra store dele af verden tilbyder lande og organisationer at hjælpe med at køle konflikten ned og slukke bålet.

Senest forsøger en delegation af afrikanske statsledere med Sydafrika i spidsen at mægle og få gang i forhandlinger.

Hovedbudskabet i den mission, vi er på”, siger den sydafrikanske præsident Ramaphosa, ”er, at denne krig skal løses, og fred skal opnås gennem diplomatiske forhandlinger. Vi er sikre på, at vi skal bevæge os mod fred, for alle krige slutter en dag. Vi mener, at denne krig skal afsluttes så hurtigt som muligt”.

Lad os håbe brandslukningsmissionen lykkes, og lad os opfordre vore politikere til at understøtte indsatsen for forhandling og fred, og ikke puste til ilden.

Også i den overordnede konflikt mellem Rusland og NATO ville jeg ønske, at Danmark ville yde en ansvarlig indsats for nedkøling af konflikten med dialog og forhandling.

Desværre vil folketinget med oplægget til forsvarsforlig i stedet satse på optrapning, oprustning og konfrontation.

Det giver ikke sikkerhed.

Olof Palme konkluderede, at man kun kan føle sig sikker, hvis ens modpart føler sig sikker. Det vil sige, at vi kun kan være trygge som naboer til Rusland, hvis Rusland kan føle sig tryg ved NATO, og omvendt.

Det er en erkendelse, der ikke har fundet vej hverken til NATO eller til de danske politikere. Deres svar er, at vi skal være i stand til at banke russerne. Det føler jeg mig ikke tryg ved. Der er stor fare for, at vi ryger med i købet, hvis NATO skal banke russerne.

Kennedy konkluderede efter Cuba-krisen, at man ikke kan vinde en krig med en atommagt, og at man ikke skal presse en atommagt ud i valget mellem et ydmygende nederlag eller en atomkrig. Den erkendelse, har politikerne også glemt i dag.

Lad os huske politikerne på, at de har et ansvar for forebyggelse og brandslukning.

Den planlagte oprustning er ikke at nedkøle den faretruende konflikt mellem Rusland og NATO, det er at samle brænde og lægge an til et større bål. Det vil svække danskernes sikkerhed ved at øge faren for krig og ødelæggelse.

I stedet for oprustning og konfrontation har vi brug for konfliktnedtrapning, dialog, forhandlinger og aftaler om fælles europæisk sikkerhed.

Lad os få en fredelig Sankt hans, og lad os passe på ikke at starte brande.