Amerikansk militær på Havnen. Om Danmarks sikkerhed.
Med den herskende begejstring for både NATO, krig og oprustning vil mange sikkert spørge,
hvorfor vi dog protesterer mod, at amerikanerne kommer med deres militære isenkram.
Regeringen, folketinget og pressen er sikre på, at dansk sikkerhed bedst opnås ved at tækkes
amerikanerne og følge dem blindt, så det er officielt for Danmarks sikkerheds skyld, at vi skal have
baseaftale og amerikansk militær.
Og hvorfor er vi så imod det?
Det er vi, fordi Danmark og USA har forskellige sikkerhedspolitiske interesser.
Bare kig på en globus.
Danmark (og Europa) skal leve med Rusland som nabo. Det er klart i vores sikkerhedspolitiske
interesse, at det kan ske fredeligt. USA derimod taber ikke noget, men tjener milliarder af dollars på
en krig i Europa.
Hvis de danske stræder og bælter bliver spærret i en konflikt med Rusland, så er det ikke USA, men
Danmark, der risikerer ødelæggelse. Hvis amerikanerne fra baser i Danmark angriber eller truer
Rusland, så er det i første række Danmark, der risikerer ødelæggelse.
Denne geografisk betingede interesseforskel forklarer også, hvorfor USA arbejder for optrapning af
konflikten med Rusland og er imod enhver forhandling og fredsslutning i en overskuelig fremtid,
mens mange europæiske politikere ønsker en diplomatisk løsning på Ukraine-krisen.
Det amerikanske militær her ikke for Danmarks skyld, men for at sikre USAs herredømme.
Baseaftale og værtsnationsaftaler skader Danmarks sikkerhed, fordi de øger faren for krig og
ødelæggelse.
Nej til militarisering af havnen !
Vi vil leve i fred!